Studiefonds Engare Sero

  1. Facts
  2. De uitgebreide projectbeschrijving
  3. Zover zijn we al…
  4. Wat kan jij doen?
  5. Onze garanties
  6. Handige documenten voor een projectpresentatie in jouw school of bedrijf

Facts

Projectperiode: Schooljaar 2017-2018
Geraamde totale kostprijs: 10.500 EUR
Aandeel Misingi: 10.500 EUR
Cofinanciering: geen
Begunstigden: 10 leerlingen secundair onderwijs + 7 leerlingen hoger onderwijs
Coördinatie Tanzania: Yona Koromo Mollel
Coördinatie België: Roger Andries (werkgroep ondewijs Misingi vzw)

 

De uitgebreide projectbeschrijving

Wat willen we realiseren

In Engare Sero ontbreekt bij een deel van de Masaibevolking het inzicht in het belang van onderwijs.
Bovendien zijn de meeste families er zeer arm en kunnen zij de kosten voor onderwijs niet dragen.
We selecteren de beste leerlingen van de lagere te school en geven hen een studiebeurs zodat zij naar de secundaire school kunnen gaan.
Indien ze na 4 jaar ook slagen voor het staatsexamen, prefinancieren we door middel van studieleningen ook hun hogere studies.
De afgestudeerden keren als ‘voorbeeld’ terug naar hun gemeenschap.
Op die manier kan het belang van onderwijs aangetoond worden en kunnen zij ook beter de belangen van hun gemeenschap verdedigen.

Hoe financieren we dit?

De financiering gebeurt op basis van sponsoring door privé personen, via scholen en gemeentelijke subsidies.
Het aantal leerlingen dat we op jaarlijkse basis kunnen ondersteunen, hangt af van onze inkomsten.

Planning

In het secundair onderwijs loopt een schooljaar van half januari tot eind november.
In het hoger onderwijs start het schooljaar in juli.
2 Studenten werden geselecteerd voor het tweede jaar Teachers College, 5 studenten voor het eerste jaar.
Het studiebeurzen en -leningensysteem wordt jaarlijks geëvalueerd.
Niet alleen de schoolresultaten tellen, ook de regelmatige en correcte terugbetalingen van de studieleningen worden geëvalueerd.
Het fonds voor de hogere studies is omwille van de hoge kostprijs immers gedeeltelijk afhankelijk van die terugbetalingen.
Enkel op die manier kan het structureel in stand gehouden worden en kunnen nieuwe studenten hoger onderwijs genieten van dezelfde ondersteuning als hun voorgangers.

 

Zover zijn we al…

Sinds 2013 ondersteunde Misingi 31 leerlingen.
11 leerlingen slaagden niet in één de daaropvolgende jaren en 3 studenten verlieten de school.
Tot nog toe konden er 7 studenten doorstoten naar het hoger onderwijs.
De anderen voltooien momenteel hun secundaire studies.

Wat kan jij doen?

Ons project financieel ondersteunen, kan via de pagina sponsoring of door ons sponsors aan te reiken.
Individuele giften van minstens 40 EUR geven recht op fiscale aftrekbaarheid.

 

Onze garanties

Yona Koromo Mollel, Moran en lokale Masaileider met een breed netwerk en sterke vaardigheden.
Lokaal coördinator van het studiebeurzenfonds en voorzitter van het lokale comité.

 

Handige documenten voor een projectpresentatie in jouw school of bedrijf