Sponsoring

‘Misingi is momenteel op zoek naar financiële middelen voor twee van haar projecten: ‘Maji’ en het studiebeurzenfonds van Engare Sero. Voor de andere projecten vonden we reeds sponsors die het hele project financieren.

Sponsoren kan door een individuele gift over te maken naar het rekeningnummer van Misingi. Maar je kan ons ook helpen door samen met je klas/bedrijf/vereniging sponsoracties op touw te zetten of door bij huwelijk of geboorte ons rekeningnummer te gebruiken voor giften ten voordele van ‘Maji’. Lees verder hoe we je hier bij kunnen ondersteunen.

Hoe dan ook, elke bijdrage is welkom en we danken je alvast van harte voor je steun!

 

Het sponsorbedrag

Wie het waterproject ‘Maji’ wenst te sponsoren, kan dit voor eender welk bedrag doen, hoe groot of klein het ook moge zijn. Grote sponsors kunnen er ook voor kiezen om, in overleg met Misingi vzw, een welbepaald projectonderdeel volledig te financieren.

Een student sponsoren kan door 200 euro op jaarbasis te storten: eenmalig of via een maandelijkse bestendige opdracht van minstens 17 euro. Deze bijdrage omvat de vaste kosten alsook een solidariteitsbijdrage die dient om studenten waarvoor geen of onvoldoende sponsoring gevonden werd te ondersteunen.

IBAN: BE90 9731 2362 6332
BIC: ARSPBE22 op naam van Misingi vzw

 

Ons nodig?

Hoewel we niet zo talrijk zijn, willen we je in de mate van het mogelijke graag ondersteunen indien nodig. Dit kan onder meer aan de hand van:

Contacteer ons zeker voor sponsoring op maat!

 

Onze garanties

Uw geld wordt goed besteed! We beperken onze overheadkosten tot het absolute minimum en zorgen ervoor dat elke eurocent ook effectief naar onze projecten gaat.

We volgen de projecten nauwgezet op en kunnen ter plaatse rekenen op een uitstekend team. Een project loopt zelden helemaal zoals gepland, maar we doen ons uiterste best om er een succes van te maken!

We houden u op de hoogte! Via onze nieuwsbrieven blijft u voeling houden met onze projecten en ook op Facebook briefen we u regelmatig over de laatste stand van zaken. We communiceren in alle transparantie over wat goed en minder goed gaat. No secrets!’