Sponsoring

‘Misingi is momenteel op zoek naar financiële middelen voor het project Afya.

Sponsoren kan door een individuele gift over te maken naar het rekeningnummer van Misingi. Eveneens kan een fiscaal attest gegeven worden. Grote sponsors kunnen er ook voor kiezen om, in overleg met Misingi vzw, een welbepaald projectonderdeel volledig te financieren. Maar je kan ons ook helpen door samen met je klas/bedrijf/vereniging sponsoracties op touw te zetten of door bij huwelijk of geboorte ons rekeningnummer te gebruiken voor giften ten voordele van ‘Afya’. Lees verder hoe we je hier bij kunnen ondersteunen.

Hoe dan ook, elke bijdrage is welkom en we danken je alvast van harte voor je steun!

IBAN: BE90 9731 2362 6332
BIC: ARSPBE22 op naam van Misingi vzw

*

Fiscaal attest?

De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het project. Zodra je Misingi met minstens 40 EUR op jaarbasis ondersteunt (in één storting of gecumuleerd), geeft dit aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB). Het attest dat nodig is om de fiscale vrijstelling te verkrijgen, ontvang je in februari van het jaar volgend op de gift.

Klik hier om te doneren met een fiscaal attest

*

Ons nodig?

Hoewel we niet zo talrijk zijn, willen we je in de mate van het mogelijke graag ondersteunen indien nodig. Dit kan onder meer aan de hand van:

Contacteer ons zeker voor sponsoring op maat!

*

Onze garanties

Uw geld wordt goed besteed! We beperken onze overheadkosten tot het absolute minimum en zorgen ervoor dat elke eurocent ook effectief naar onze projecten gaat.

We volgen de projecten nauwgezet op en kunnen ter plaatse rekenen op een uitstekend team. Een project loopt zelden helemaal zoals gepland, maar we doen ons uiterste best om er een succes van te maken!

We houden u op de hoogte! Via onze nieuwsbrieven blijft u voeling houden met onze projecten en ook op Facebook briefen we u regelmatig over de laatste stand van zaken. We communiceren in alle transparantie over wat goed en minder goed gaat. No secrets!’