Pijler gezondheid: Endallah health post / materniteit


April 2024 kozen Misingi en het lokale comité in Endallah ervoor geen nieuw project meer te starten, maar voltooide projecten uit het verleden verder structureel te ondersteunen. Voor de pijler gezondheid is dit het  Afya-project dat liep van juli 2019 tot april 2023.

Lokaal comitéProject
Elibariki Dimme (voorzitter)Water
Marcel Peter John (secretaris)
(schooldirecteur)
Endallah primary school
Martin Michael Paschal
(schooldirecteur)
Manusay primary school
Joshua Sabas Gitilo
(schooldirecteur)
Endallah Secondary School
Erick Herman Elifuraha
(arts)
Endallah health post / materniteit
Kesia mahu
(boekhouding)
Roda John Mahu
(vertegenwoordiging Endallah subvillage)
Imani Essau Nade
(vertegenwoordiging Manusay subvillage)


Budget 2024: € 20.000 (voor de 5 projecten)
Lokaal comité kiest een verdeelsleutel voor de 5 projecten

Tijdslijn 2024