Pijler onderwijsApril 2024 kozen Misingi en het lokale comité in Endallah ervoor geen nieuw project meer te starten, maar voltooide projecten uit het verleden verder structureel te ondersteunen. Voor de pijler onderwijs zijn dit Endallah primary school, Manusay primary school en Endallah secondary school.


Lokaal comitéProject
Elibariki Dimme (voorzitter)Water
Marcel Peter John (secretaris)
(schooldirecteur)
Endallah primary school
Martin Michael Paschal
(schooldirecteur)
Manusay primary school
Joshua Sabas Gitilo
(schooldirecteur)
Endallah Secondary School
Erick Herman Elifuraha
(arts)
Endallah health post / materniteit
Kesia mahu
(boekhouding)

Roda John Mahu
(vertegenwoordiging Endallah subvillage)

Imani Essau Nade
(vertegenwoordiging Manusay subvillage)
Budget 2024: € 20.000 (voor de 5 projecten)
Lokaal comité kiest een verdeelsleutel voor de 5 projecten

Tijdslijn 2024