Gezondheid

Maart, april en mei 2022 faciliteerde Misingi de onderzoeksfase van het BabyChecker-project van Delft Imaging in Karatu District.

Juli 2019 startte Misingi het medisch project Afya. Tegen maart 2023 wil het Endallah Dispensary renoveren en het uitbreiden met een ingerichte materniteit en apotheek. Voor Afya ondersteunde Misingi reeds het dispensarium.

July 2019, Misingi started the medical project Afya. By March 2023, it wants to renovate Endallah Dispensary and expand it with a completed maternity and pharmacy.

Juillet 2019, Misingi a lancé le projet médical Afya. D’ici mars 2023, elle souhaite rénover le dispensaire d’Endallah et l’agrandir avec une maternité et une pharmacie achevées.

Sinds 2015 faciliteert Misingi de buitenlandse stages voor de studenten verpleeg- en vroedkunde van de Thomas More hogeschool.

Meer informatie

Water

Tussen november 2021 en juni 2022 coördineerde Misingi, met de financiële steun van het Zuiderhuis & Endallah Cultural Tours, het waterproject voor Lake Natron Secondary school.

Entre novembre 2021 et juin 2022, Misingi, avec le support financier de Zuiderhuis & Endallah Cultural Tours, a coordonné le projet d’eau pour l’école secondaire du lake Natron.

Between November 2021 and June 2022, Misingi, with the financial support of the Zuiderhuis & Endallah Cultural Tours, coordinated the water project for Lake Natron Secondary school.

Februari 2019 rondde Misingi het 3-jarenproject Maji af. Via 18 distributiepunten krijgen de 7000 inwoners van Endallah en Shangit nu permanent vlot en toegankelijk water. Andere gerealiseerde projecten: de waterpomp op zonne-energie in Masabeda en de handpompen in Endallah en Khusumay.

Februari 2019 Misingi completed the 3-year project Maji. Through 18 distribution points the 7000 inhabitants of Endallah and Shangit now get permanent and accessible water. Previous projects we have completed: Masabeda Solar Pump and manual pumps for Endallah & Khusumay.

Meer informatie

Onderwijs

In 2022 overhandigde Endallah Cultural Tours aan Endallah Primary School 640 handboeken en 24 schoolbanken. En 2022, Endallah Cultural Tours a remis 640 manuels et 24 pupitres à l’école primaire d’Endallah. Ook doneerde Scheppers Mechelen 22 laptops en 1 beamer aan Endallah Secondary School.

Tussen 2013 en 2018 hielp Misingi vzw jonge veelbelovende Masai studenten op weg door hen een studiebeurs of -lening te geven. Andere gerealiseerde projecten: de bouw van Endallah Secondary School, het studiefonds van Endallah, de kleuterklassen van Masabeda en Engare Sero, de renovatie- en bouwwerken in Manusay en Endallah primary en andere sponsoracties.

Meer informatie

Ondernemen

Van 2014 tot 2017 steunde Misingi vzw de vrouwencoöperatieve van Khusumay. Deze coöperatieve van 66 vrouwen – de zogenaamde ‘kiezelvrouwen’ – kloppen grote stenen handmatig tot kiezels. De kiezels worden verkocht aan lokale bouwbedrijven en leveren de leden van de coöperatieve een inkomen op. Op die manier kunnen ze een zelfstandig leven uitbouwen.

Meer informatie

Sponsor de activiteiten van Misingi!

Einde december 2022 finaliseert Misingi het Afya-project. We houden jullie op de hoogte van de eventuele start van een nieuw project.

Wilt u of uw bedrijf/school/vereniging een steentje bijdragen aan de projecten van Misingi? Lees dan hier hoe dit kan.
We geven graag workshops, presentaties

Meer informatie