Gezondheid

NEDERLANDS

Van juli 2019 tot maart 2023 liep het Afya-project. Endallah health post werd gerenoveerd en uitgebreid met een materniteit en een apotheek. Voor Afya ondersteunde Misingi reeds het dispensarium.

Maart, april en mei 2022 faciliteerde Misingi de onderzoeksfase van het BabyChecker-project van Delft Imaging in Karatu District.

Sinds 2015 faciliteert Misingi de buitenlandse stages voor de studenten verpleeg- en vroedkunde van de Thomas More hogeschool.


ENGLISH

From July 2019 to March 2023, there was the medical project Afya. Endallah health post was renovated and expanded with a maternity and a pharmacy. Before Afya, Misingi already supported the dispensary.


FRANÇAIS

De juillet 2019 à mars 2023, le projet Afya s’est déroulé. Le poste de santé d’Endallah a été rénové et agrandi avec une maternité et une pharmacie. Avant Afya, Misingi soutenait déjà le dispensaire.

 

Meer informatie

Water

NEDERLANDS

Tussen november 2021 en juni 2022 coördineerde Misingi, met de financiële steun van het Zuiderhuis & Endallah Cultural Tours, het waterproject voor Lake Natron Secondary school.

Februari 2019 rondde Misingi het 3-jarenproject Maji af. Via 18 distributiepunten krijgen de 7000 inwoners van Endallah en Shangit nu permanent vlot en toegankelijk water. Andere gerealiseerde projecten: de waterpomp op zonne-energie in Masabeda en de handpompen in Endallah en Khusumay.


ENGLISH

Between November 2021 and June 2022, with the financial support of the Zuiderhuis & Endallah Cultural Tours, Misingi coordinated the water project for Lake Natron Secondary school.

Februari 2019 Misingi completed the 3-year project Maji. Through 18 distribution points the 7000 inhabitants of Endallah and Shangit now get permanent and accessible water. Previous projects we have completed: Masabeda Solar Pump and manual pumps for Endallah & Khusumay.


FRANÇAIS

Entre novembre 2021 et juin 2022, avec le support financier de Zuiderhuis & Endallah Cultural Tours, Misingi a coordonné le projet d’eau pour l’école secondaire du lake Natron.

Meer informatie

Onderwijs

NEDERLANDS

In 2022 overhandigde Endallah Cultural Tours aan Endallah Primary School 640 handboeken en 24 schoolbanken.
Ook doneerde Scheppers Mechelen 22 laptops en 1 beamer aan Endallah Secondary School.

En 2022, Endallah Cultural Tours a remis 640 manuels et 24 pupitres à l’école primaire d’Endallah.

Tussen 2013 en 2018 hielp Misingi vzw jonge veelbelovende Masai studenten op weg door hen een studiebeurs of -lening te geven.

Andere gerealiseerde projecten: de bouw van Endallah Secondary School, het studiefonds van Endallah, de kleuterklassen van Masabeda en Engare Sero, de renovatie- en bouwwerken in Manusay en Endallah primary en andere sponsoracties.

Meer informatie

Ondernemen

NEDERLANDS

Van 2014 tot 2017 steunde Misingi vzw de vrouwencoöperatieve van Khusumay. Deze coöperatieve van 66 vrouwen – de zogenaamde ‘kiezelvrouwen’ – kloppen grote stenen handmatig tot kiezels. De kiezels worden verkocht aan lokale bouwbedrijven en leveren de leden van de coöperatieve een inkomen op. Op die manier kunnen ze een zelfstandig leven uitbouwen.

Meer informatie

Sponsor de activiteiten van Misingi

Maart 2023 finaliseerde Misingi het Afya-project.
We houden jullie spoedig op de hoogte van de eventuele start van een nieuw project met opnieuw fiscale aftrekbaarheid van giften.

Storten kan  op onze rekening: BE90 9731 2362 6332 op naam van Misingi vzw.

Wilt u of uw bedrijf/school/vereniging een steentje bijdragen aan de projecten van Misingi? Lees dan hier hoe dit kan.
We geven graag workshops, presentaties …

Meer informatie