De vrouwengroep van het dorp Khusumay

  1. Facts
  2. De uitgebreide projectbeschrijving
  3. Zover zijn we al…
  4. Wat kan jij doen?
  5. Onze garanties
  6. Handige documenten voor een projectpresentatie in jouw school of bedrijf

Facts

Projectperiode: 2014 – 2017
Geraamde totale kostprijs: 6.000 EUR
Aandeel Misingi: 3.000 EUR
Cofinanciering: via terugverdieneffect door de coöperatieve: 3.000 EUR
Begunstigden: 66 vrouwen uit Khusumay
Te realiseren:
Opstart en uitbouw van de coöperatieve onderneming voor de productie van kiezelstenen en het kweken van geiten
Coördinatie Tanzania: Elibariki . A Dimme
Coördinatie België: Roger Andries (Misingi vzw)

 

De uitgebreide projectbeschrijving

Wat willen we realiseren?

In 2014 verschafte Misingi vzw een renteloze lening van 1500 EUR aan 66 vrouwen uit het dorp Khusumay die grote stenen handmatig tot kiezels kloppen. De voorwaarde voor deze investering was dat ze zich zouden verenigen in een coöperatie met bijhorende bankrekening die hen een minimum aan sociale bescherming garandeerde. In 2015 richtte de vrouwengroep daartoe de een coöperatieve onderneming ‘Kikundi cha Amkeni kijiji cha Khusumay’ op (‘de vrouwengroep van het dorp Khusumay’). De verkoop van deze kiezels aan lokale bouwbedrijven verschaft de leden van de coöperatieve nu een min of meer vast inkomen dat hen toelaat een zelfstandiger leven uit te bouwen.

De vrouwen kloppen handmatig grote rotsblokken, die door de mannen uit de steengroeve worden omhoog gehaald, tot kiezels. Hiervoor gebruiken ze hamers, beitels en handbijlen die samen met andere werktuigen werden aangekocht met het geld van de eerste renteloze lening. De kiezels worden gesorteerd volgens grootte. Hoe kleiner de kiezel, hoe hoger de verkoopprijs. Elke dag worden ongeveer 15 tonnetjes van 20 liter met kiezels gevuld. De leden van de coöperatieve zijn verplicht om eerst een bepaalde hoeveelheid voor de coöperatieve te produceren. Eens dit quotum behaald is, kunnen ze voor eigen rekening produceren. De coöperatieve regelt de verkoop en betaalt nadien uit.

Dankzij Anita, een reizigster van Endallah Cultural Tours die samen met haar gezellen fundraisingsacties opzette, kon er in 2016 – nadat de eerste lening netjes werd terugbetaald – een tweede renteloze lening uitgekeerd worden voor de aankoop van bijkomend materiaal.

In een volgende fase kocht de coöperatieve 66 bokken en geiten aan. De melk die de dieren produceren, zal worden verkocht en de opbrengst wordt verdeeld onder de leden van de coöperatieve. Na een half jaar worden de geiten en bokken opnieuw verkocht met winst en komt er op die manier geld vrij voor een nieuwe investering. Anita staat opnieuw in voor de fundraising.

Het geitenproject werd opgestart om de inkomsten van de coöperatieve te kunnen diversifiëren. Door de recessie die het gevolg is van het beleid van de nieuwe president Magufuli, zijn de bouwactiviteiten in Tanzania nagenoeg stilgevallen en halveerde de prijs van kiezels. Dankzij dit project kunnen de vrouwen nieuwe inkomsten verwerven in afwachting van betere tijden in de bouwsector.

Hoe financieren we dit?

Voor Misingi vzw is dit ‘budgetneutraal’ in de zin dat de eerste renteloze lening inmiddels werd terugbetaald. De fundraising van Anita & co levert 3000 EUR, een bedrag dat, dankzij het terugverdieneffect, volstaat voor de aankoop van bijkomend werkmateriaal én bokken en geiten. De opbrengst van de melk en de verkoop wordt opnieuw in de coöperatieve geïnvesteerd.

Planning

Fase 1: Oprichting coöperatieve en aankoop van werkmateriaal

Fase 2: Terugbetaling van een deel van de eerste renteloze lening + aankoop van bijkomend werkmateriaal

Fase 3: Aankoop van 66 geiten en bokken en verkoop van de geproduceerde melk.

Fase 4: Verkoop geiten en bokken, terugbetaling van het tweede deel van de lening en herinvestering van de winst in het project.

 

Zover zijn we al…

Fase 1, 2 en 3 werden inmiddels afgerond.

 

Wat kan jij doen?

We vragen voor dit project geen financiële steun. De lopende fundraisingsacties volstaan om dit project een ‘vliegende start’ te geven. Reizigers van Endallah Cultural Tours kunnen de coöperatieve een bezoek brengen om een beeld te krijgen van de werking van de coöperatieve.

 

Onze garanties

Een kortdurend project dat dankzij een minimale investering kan uitgroeien tot een coöperatieve die op korte termijn op eigen benen kan staan.

 

Handige documenten voor een projectpresentatie in jouw school of bedrijf