Gerealiseerd

Facts

Projectperiode: 2007 tot 2017
Totale kostprijs: 15.000 euro
Aandeel Misingi: geen
Begunstigden: patiënten uit Endallah en omliggende dorpen
Gerealiseerd: levering van 20 ziekenhuisbedden, uitrusting met een stroomkring via zonnepanelen, herschilderen van het dispensarium binnen en buiten, aankoop van medicijnen, een digitale bloeddrukmeter en jassen voor de dokter en verpleegsters.
Coördinatie Tanzania: Elibariki A. Dimme
Coördinatie België: Roger Andries (Misingi vzw)
Financiering en uitvoering der werken: De Heppening en Miet & co.

Projectbeschrijving

De uitrusting van het dispensarium van Endallah is, naar onze normen, minimaal. Recent werd bovendien ook het overheidsbudget voor medicijnen – dat voorheen al ontoereikend was – gehalveerd. Sponsors en sympathisanten werken, onder leiding van Misingi, aan de verbetering van de omstandigheden waarin dr. Simpa zijn werk uitvoert. Zowel op het vlak van infrastructuur als uitrusting worden de nodige acties ondernomen.