Handpompen voor Endallah & Khusumay

Facts

Projectperiode: 2010 – januari 2014
Totale kostprijs: 9.500 EUR
Aandeel Misingi: 9.000 EUR (via private sponsoring reizigers Endallah Cultural Tours Ltd.)
Cofinanciering: Endallah village en Khusumay village: 500 EUR
Begunstigden: telkens een 100-tal gezinnen die in de nabijheid van de pomp wonen
Gerealiseerd: installatie van 3 handpompen met een diepgang van 12 meter
Coördinatie Tanzania: Petro Y. Saidi en John L. Mahu
Coördinatie België: Roger Andries (Misingi vzw)

 

Projectbeschrijving

Misingi vzw zette haar eerste stapjes in de wereld der watervoorziening dankzij de private sponsoring van enkele reizigers van Endallah Cultural Tours en sympathisanten. Het begon ‘kleinschalig’ met de installatie van 3 ‘handpompen’.

De handpompen hebben een beperkte kost omdat het eenvoudige, gemakkelijk herstelbare modellen zijn en omdat de boorput slechts 12 meter diep gaat. Indien ze op een goede locatie geplaatst worden, kan er zo op een relatief goedkope manier langdurig water voorzien worden voor de mensen die in de buurt van de pomp wonen. In het droge seizoen zakt het waterniveau echter snel en worden de watertafels heel traag terug aangevuld. Dat maakt dat er in het begin van het droge seizoen nog kan gepompt worden, maar aan het einde vaak niet meer. Afhankelijk van de droogte kan het ook zijn dat de watertafel enkele uren nodig heeft om terug op niveau te komen. Na een pompbeurt is het dus soms enkele uren wachten vooraleer er opnieuw gepompt kan worden. De handpompen zijn voor de omwonenden niettemin een prima oplossing voor een groot deel van het jaar. Ze hoeven zich minder ver te verplaatsen en de wachtrijen elders worden ingekort.

Met het waterprobleem van Endallah kan echter slechts definitief komaf gemaakt worden door meer dan 100 meter diep te pompen naar een waterlaag die permanent een mooi debiet levert. Het oude netwerk met 4 distributiepunten, het nieuwe waterproject met 12 nog te realiseren distributiepunten, de reeds voltooide pomp op zonne-energie op de grens tussen Endallah en Masabeda met haar 2 distributiepunten en de 3 kleinere handpompen zijn in die zin een complementair geheel. De in totaal 21 distributiepunten zullen er samen toe bijdragen dat er het hele jaar door water zal zijn en dat de wachttijden en af te leggen afstanden drastisch ingekort worden. Het leven van de inwoners van Endallah zal er dus op 8 jaar tijd flink op vooruit gegaan zijn.