Afya

  1. Facts
  2. Endallah dispensary: situatieschets juli 2019
  3. Projectplanning
  4. Hoe financieren we dit?
  5. Wat kan jij doen?
  6. Onze garanties

Na het succesvol afgewerkte maji-project, start Misingi met ‘Afya’ (Kiswahili voor gezondheid). Tegen juli 2022 wil Misingi het huidige dispensarium in Endallah renoveren en er een nieuwe materniteit aanbouwen. Het project volgt de waarden en de visie in public health, primary health care en community participation, zoals beschreven in en gedoceerd aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen. Voor de bouwplannen konden we onder andere beroep doen op de vakkennis van Artsen Zonder Grenzen. Voor Afya ondersteunde Misingi reeds het dispensarium. Ten slotte faciliteert Misingi de buitenlandse stages voor de studenten verpleeg- en vroedkunde van de hogeschool Thomas More, met het dispensarium als één van de vaste stageplaatsen.

Projectvordering

Facts

Projectperiode: juli 2019 – juli 2022
Geraamde totale kostprijs: 75.000 EUR
Begunstigden: de 25.000 inwoners van Endamarariek ward
Te realiseren:

Coördinatie Tanzania: Elibariki A. Dimme & staff of Endallah Dispensary
Coördinatie België: Vincent Van Baelen

Endallah dispensary: situatieschets juli 2019

Korte film situatieschets

Voor medische en verpleegkundige verzorging moeten de 6.500 inwoners van het landelijke Endallah het stellen met één klein dispensarium of health post: Endallah Dispensary. Endamarariek health center ligt, indien motor of jeep beschikbaar, op één uur rijden (12 km). Dit health center is beter uitgerust (bvb mogelijkheid tot sectio’s), maar door buitenlandse privatisering te duur voor de meeste dorpelingen. Het enige ziekenhuis in de wijde omtrek, Karatu Lutheran hospital, ligt op anderhalf uur rijden (35 km). Bij een snelle screening en diagnose is een tijdige doorverwijzing mogelijk. Helaas loopt het in acutere situaties zoals moto- of werkongevallen bij boeren of werkmannen nog te vaak fout.

Het team van Endallah Dispensary bestaat uit 1 arts (Dr. Solomon Charles Abdallah), 2 verpleegkundigen (Eliaichi Temba en Felister Sinyaw), 1 laborant (Martha Fisoo) en één 1 bewaker (Yotham Bynit). Dr. Solomon woont vlakbij het dispensarium en is 24/24 en 7/7 beschikbaar. ’s Nachts en tijdens de weekends werken Eliaichi en Felister met een wachtsysteem. Elke donderdag is het ‘pregnant mothers clinic’: zwangere vrouwen worden onderzocht en opgevolgd. Uiteraard wil dit niet zeggen dat zij op andere dagen niet welkom zijn. Elke vrijdag staat outreaching naar Masabeda en Manusay op de dagplanning. Shangit volgt later nog. Baby’s en zwangere vrouwen krijgen er ter plaatse de nodige vaccinaties.

Het dispensarium heeft een dokterskamer, een kamer voor administratie, een verzorgingslokaal, een ‘labo’, een bevallingskamer, enkele toiletten, en een paar patiëntenkamers. Dankzij het Maji-project is er sinds enkele maanden wateraansluiting. Enkele zonnepanelen zorgen in beperkte mate voor verlichting ’s nachts. Voor nachtelijke bevallingen behelpen de dokter en verpleegkundigen zich met een koplampje. Al het medisch afval wordt verbrand in een put. Hiervoor is in het project de bouw van een incinerator, verplicht door de overheid, voorzien. In enkele kamers zijn het dak en de ramen stuk. Er is een gebrek aan basismateriaal; geen gordijnen, geen infuusstaanders, geen hoofdkussens, onvoldoende (gewassen) lakens, onvoldoende matrassen, kapotte bedden en toiletten…

Endallah Dispensary heeft een groot tekort aan verzorgingsmateriaal. De volledige stock bestaat uit enkele windels, wat pleisters, enkele flesjes isobetadine en fysiologisch water. Er zijn geen verbanden, geen steriele compressen. Het merendeel van het aanwezig medisch materiaal is de voorbije jaren door onze sponsors geschonken; pincetten, scharen, een bloeddruk-, glycemie & saturatiemeter. Het materiaal wordt ‘gesteriliseerd’ met kokend water op een gasvuurtje.

In de wijde omgeving is Endallah Dispensary de enige health post die beschikt over een microscoop die urine- en stoelgangsstalen kan analyseren. Het is mede daarom dat niet alleen inwoners van Endallah, maar ook ver daarbuiten naar hier komen. Er kan getest worden op malaria, glycemie, glucosurie, wormen, amoebiasis, HIV, syfillis en erytrocytbezinkingssnelheid. Het labootje beschikt echter nog niet over noodzakelijke toestellen als een centrifuge en een hemoglobinemachine. Met dit project kunnen we ook deze voorzien.

Dagelijks ziet het team gemiddeld 10 tot 20 patiënten. Kleinere medische ingrepen zoals wondhechtingen en natuurlijke bevallingen worden uitgevoerd. De meest voorkomende aandoeningen zijn infecties van de luchtwegen, maag, darmen en urinewegen, intestinale wormen, wondontstekingen, diarree, huidziekten en astma. Dankzij zuiverder en meer water door het Maji-project, zijn het aantal maag- en darminfecties gedaald, vertelt Dr. Solomon.

Maandelijks rapporteert de dokter aan de plaatselijke overheid in Karatu. Op basis van deze cijfers levert de overheid medicatie. Desondanks is er een ruim tekort. Voor 7.000 mensen is er amper één klein kastje met wat analgetica, antibiotica, antihistaminica en antiparasitaire middelen. In de omgeving zijn er winkeltjes waar inwoners, zonder medisch advies of voorschrift en tegen commerciële tarieven ongecontroleerd medicatie kunnen aankopen. Door gebrekkige en laattijdige levering is deze medicatie in het dispensarium niet voorhanden.

Naast curatieve zorgverlening voorziet Endallah Dispensary ook follow-up van baby’s en kinderen (‘Kind en Gezin’, foto), family-planning en vaccinaties. Het beschikt over vaccinaties tegen difterie, tetanus, pertussis, hepatitis B, influenza, rotavirus & pneumoccocus. Met gas worden deze vaccins koel gehouden (foto). De overheid besliste dat voor patiënten jonger dan 5 en ouder dan 60 jaar een consultatie gratis is. Ook de zeer weinige medicatie, die de overheid levert, is gratis. Patiënten tussen 5 en 60 jaar betalen voor labotesten 1000 TZS of 0,40 EUR + medicatie. Vaccins en testen voor malaria en HIV zijn gratis voor iedereen.

Projectplanning

FASE 1: Uitbouw van een kleine financiëel onafhankelijke apotheek

Kostprijs: € 2.000
Planning: Voltooid (juli 2019 – augustus 2019)

Dr. Simpa, de arts die een tiental jaar in Endallah Dispensary werkte en Dr. Solomon, de arts die er momenteel werkt, stelden samen een medicatielijst samen en kochten de medicatie in Arusha. In het dispensarium werd een kamer vrijgemaakt en rekken werden aangekocht. De inwoners kunnen nu aan een betaalbare prijs en na medisch advies de juiste medicatie aankopen. Deze integratie van de apotheek in het dispensarium is een gezond en betaalbaar alternatief voor de winkeltjes die ongecontroleerde medicijnen verkopen zonder voorafgaande medische consultatie. Bovendien is de apotheek niet langer afhankelijk van de gebrekkige medicatievoorziening door de overheid. Met de verkoop van de medicijnen kan het team de stock voortdurend aanvullen, maar ook andere kosten zoals de waterrekening en het labomateriaal betalen.

FASE 2: Renovatie van het huidige dispensarium

Kostprijs: € 2.000
Planning:
Voltooid (september 2019 – oktober 2019)

Alvorens te starten met de bouw van de materniteit, renoveerden we het huidige dispensarium. Het dak en enkele deuren, ramen en toiletten werden hersteld.

FASE 3: Aankoop van (para)medisch materiaal voor het huidige dispensarium

Kostprijs: € 8.030
Planning:
november 2019 – december 2019

De aankoop van 4 bedden met kussens, lakens en dekens, 2 onderzoekstafels, 1 weegschaal voor volwassenen,  1 weegschaal voor baby’s, 10 vuilbakjes, 1 rolstoel, 4 infuusstaanders, 1 onderzoeklamp, 4 bedside-kastjes voor patiënten, 1 autoclaaf, 1 centrifuge, 1 microscoop en 1 hemoglobinemeter.

Het team ervaart positieve gevolgen van al deze vernieuwingen. Het kan een betere totaalzorg verlenen met uitgebreidere labotesten en een groter medicatie-aanbod. Hierdoor komen meer en meer patiënten, ook van naburige dorpen, naar het dispensarium. Het team stelde een financieel plan op en tracht financieel onafhankelijk te blijven. Op veel steun van de (lokale) overheid kan het jammer genoeg niet rekenen. Via sponsoring (J-Tec Material Handling, Luc Boey & Chantal Putteman) wordt in januari een laptop geschonken om de toenemende administratie efficiënt te behandelen.

FASE 4: Bouw van een materniteit

Kostprijs: € 55.000
Planning:
Januari 2020 – mei 2022

In januari 2020 start Misingi met het grootste luik van dit project: de bouw en inrichting van een materniteit. Plannen van ArtsenZonderGrenzen en de (lokale) Tanzaniaanse overheid werden vergeleken en besproken. Deze fase vangt aan met de bouw van een incinerator (kleine verbrandingsoven). De huidige ‘waste-pit’ nabij de lagere school, een met hout omheind gat in de grond waar al het medisch afval verbrandt wordt, is te gevaarlijk.

Omwille van de langdurig aanhoudende regenval en de coronapandemie heeft deze fase enkele maanden vertraging opgelopen. Sinds jaren heeft het niet meer zo lang en veel geregend. De brug, de toegang tot het dispensarium, en pijpleidingen zijn stukgespoeld en wegen werden ontoegankelijk. De herstellingen zijn gestart.
Met een kleinere tractor brachten fundi (bouwvakkers) de eerste stenen voor de bouw van de incinerator.

Update augustus 2020

De wegen en waterleidingen zijn inmiddels hersteld. Doordat vrachtwagens zich continu vastreden in de modder betaalden we hogere transportkosten. De grote infrastructuurwerken werden om die reden stilgelegd en enkel de incinerator (kleine verbrandingsoven) werd afgewerkt. De vroegere, gevaarlijke, ‘waste-pit’ nabij de lagere school, een met acaciatakken omheind gat in de grond waar al het medisch afval verbrand werd, is nu voorgoed verleden tijd.

Update oktober 2020

De ruwbouw met de funderingssleuven, gewapende structuren en muren zijn bijna afgerond. Ook de trappen aan de inkom zijn gemetseld. Omwille van de uitval van één van de twee Tanzaniaanse cementfabrieken, betaalden we een hogere cementprijs. Door een groter hoogteverschil dan verwacht, is bovendien een zwaardere fundering gemaakt. In functie van het geven van opleidingen is een bredere centrale gang voorzien. Deze factoren hebben voorlopig tot een hoger kostenplaatje geleid.

Update december 2020

Januari, februari en maart zijn Mieke & Vincent ter plaatse en zullen het project ondersteunen.

Update juni 2021

Omwille van de coronapandemie en politieke Tanzaniaanse moeilijkheden draait het stroef in naburige dispensaria en health centra, waardoor Endallah Dispensary in het ruraal gebied een meer prominente rol inneemt en geografisch voor een grotere populatie zorg voorziet, waaronder ook mobile clinics. Endallah Dispensary is zo de enige health post met een labo en een uitgebreide apotheek. De laatste analyse van de boekhouding (maart 2021) toont aan dat sinds juli 2019 de opbrengst van de apotheek (fase 1 van het project) een financiële slagader is voor de health post.

De overheid besliste om verpleegkundige Felista te muteren, waardoor de werkdruk voor Dr. Solomon, Dr. Komba, Eliaichi, Yotham en Martha alleen maar toenam. Dr. Simpa, de vorige arts en studenten geneeskunde, waaronder Abin, komen regelmatig helpen. Ook Zachayo staat Marietta, de poetsvrouw, bij. Zachayo wiedt onder andere regelmatig het gras rondom de post kort, wat het gevaar voor slangenbeten inperkt.

De meest voorkomende aandoeningen zijn infecties van luchtwegen, urinewegen, maag, darmen en wonden, SOA’s, intestinale wormen, brandwonden en allergische reacties. Covid19 kan er niet getest worden en statistisch onderzoek is weinig voorhanden. Het is dus speculeren over de aanwezigheid ervan en het aantal differentiaaldiagnoses met niet Covid19 luchtweginfecties zijn hoger dan in Westerse landen. Mondmaskers en alcoholgel worden gebruikt, indien deze voorradig zijn.

In maart bezocht een groep Fransen het project. Via crowdfunding steunde Delphine Laisne het project financieel, met medisch materiaal en babyspullen. Merci beaucoup. Het voorbije schooljaar steunden de lagere scholen Sint-Maarten Hombeek (ouderraad), Sint-Lambertus Muizen (vastenvoettocht), Sint-Lambertus Nossegem (vastenvoettocht) en de Parel Mechelen (vastenvoettocht) opnieuw het project, waarvoor wederom heel veel dank. Coronagewijs maakten we een pedagogisch filmpje over het project dat in de klassen werd gebruikt. Ook heel veel dank aan de huisartsenpraktijk de Torekens en apotheek Waverdorp uit Onze-Lieve-Vrouw-Waver voor de medicatie en het medisch materiaal. Ten slotte dankjewel aan alle jarenlange of nieuwe sponsors die ons ook financieel hielpen. De giften blijven fiscaal aftrekbaar.

De coronapandemie, het huidige politieke klimaat, een extreem regenseizoen en instabiele bevoorrading van grondstoffen zorgen voor een vertraging van 6 maanden. De officiële opening is momenteel gepland voor begin juli 2022.

Update augustus 2021

FASE 5: Inrichting van de nieuwe materniteit

Kostprijs: € 10.500
Planning:
mei – juni 2022

Aankoop van bedden, babyspullen, medisch materiaal voor onderzoek en bevallingen…

Deze fase zal volledig gefinancierd worden door Afas Foundation

Hoe financieren we dit?

Voor fase 5 kan Misingi vzw rekenen op de financiële steun van Afas Foundation. Verder zal het een deel van de kosten financieren door haar zorgvuldig opgebouwde reserves aan te spreken. De bestaande reserves zullen uiteraard niet volstaan om het volledige project te realiseren  We gaan daarom gefaseerd te werk en voorzien een projectduur van twee en een half jaar. We gaan daarbij stap voor stap te werk en rekenen op onze trouwe sponsors, nieuwe sponsors uit de medische sector, bedrijven en scholen. Voor de bouw van Endallah Secondary School verzamelden we destijds € 300.000 op 6 jaar tijd,  de voorbije 3 jaar verzamelden we voor het Maji-project € 135.000. We zijn er dus van overtuigd dat ook dit zal lukken.

Wat kan jij doen?

Op het vlak van projectmanagement hebben we ondertussen heel wat ervaring opgebouwd. Ook op technisch vlak worden we uitstekend omringd. Meermaals per jaar doen we zelf ter plaatse de projectopvolging, maar we kunnen zeker en vast ook rekenen op onze lokale coördinatoren John, Elibariki en Dr. Solomon. Je kan er dus zeker van zijn dat dit project tot een goed einde wordt gebracht indien we voldoende financiële middelen weten te verzamelen. En voor dat laatste doen we graag een beroep op jullie.

Ons project financieel ondersteunen kan via een eenvoudige gift:

Misingi vzw
IBAN: BE90 9731 2362 6332
BIC: ARSPBE22

Wil je een fiscaal attest ontvangen?

De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het project. Zodra je Misingi met minstens 40 EUR op jaarbasis ondersteunt (in één storting of gecumuleerd), geeft dit aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB). Het attest dat nodig is om de fiscale vrijstelling te verkrijgen, ontvang je in februari van het jaar volgend op de gift.

Klik hier om te doneren

Net zoals bij onze vorige projecten, voorzien we opnieuw workshops en presentaties en komen we die graag uiteenzetten.

De voorbije jaren kregen we regelmatig de vraag of naast financiële steun ook het doneren van medicatie en medisch materiaal mogelijk is.  Dr. Solomon stelde een lijst samen. De medicatie mag niet vervallen of beschadigd zijn. Wij zorgen voor een Engelse bijsluiter en beloven dat alles snel ter plaatse geraakt.

Donatielijst medicatie en medisch materiaal

Onze garanties