Missie & Visie

Misingi realiseert ontwikkelingsprojecten in Endamarariek ward en Engare Sero, Tanzania.
De projecten rond  educatie, watervoorziening, voeding, landbouw, cultuur, ondernemerschap,… beogen duurzame versterking van de lokale gemeenschap. Vertrekkend vanuit een lokale vraag en een groot lokaal draagvlak leggen deze projecten fundamenten (Kiswahili: ‘misingi’) voor de toekomst. Misingi volgt de filosofie van effectief altruïsme: een combinatie van empathie, rationaliteit en wetenschappelijk bewijs.

Misingi richt zich in Tanzania op mensen die er, ondanks de beperkte middelen waarover ze beschikken, alles aan willen doen om hun lot in eigen handen te nemen. Hierdoor zijn deze mensen tegelijk doelgroep én projectpartner. Misingi reikt de middelen aan, maar rekent op een grote mate van lokale participatie. Enthousiasme, dialoog, inspraak en betrokkenheid vormen de basis voor elk succesvol project.

Als netwerkende organisatie verenigt Misingi in België gedreven mensen, organisaties en bedrijven die zich kunnen vinden in de hoger vermelde principes en zich op een respectvolle manier willen inzetten voor de lotsverbetering van de doelgroep. Misingi creëert voor hen de voorwaarden om succesvol een project te realiseren. Aan wie een warm hart heeft voor Tanzania, maar niet over de tijd en middelen beschikt om een eigen project op te zetten, biedt Misingi tenslotte de mogelijkheid om op een zinvolle manier de lopende projecten te ondersteunen.