Onderwijs

April 2024 kozen Misingi en het lokale comité in Endallah ervoor geen nieuw project meer te starten, maar voltooide projecten uit het verleden verder structureel te ondersteunen.
Pagina pijler onderwijs

In 2022 overhandigde Endallah Cultural Tours aan Endallah Primary School 640 handboeken en 24 schoolbanken.
Ook doneerde Scheppers Mechelen 22 laptops en 1 beamer aan Endallah Secondary School.

Tussen 2013 en 2018 hielp Misingi vzw jonge veelbelovende Masai studenten op weg door hen een studiebeurs of -lening te geven.

Andere gerealiseerde projecten: de bouw van Endallah Secondary School, het studiefonds van Endallah, de kleuterklassen van Masabeda en Engare Sero, de renovatie- en bouwwerken in Manusay en Endallah primary school en andere sponsoracties.