De historiek van Misingi vzw

2024

In Endallah start Misingi geen nieuw (bouw)project, maar kiest ervoor om de bestaande projecten of partners structureel verder te ondersteunen: Endallah primary school, Manusay primary school, Endallah secondary school, afya (health post/materniteit) en maji (waterproject). Een lokaal comité werd opgericht met zowel project- als gemeenschapsvertegenwoordiging.

In Engare Sero start Misingi met de bouw van drie klassen naast de kleuterklas. Verder krijgt het waterproject in Lake Natron Secondary School een uitbreiding.

2023

Op zaterdag 11 maart 2023 kon Misingi het Afya-project afronden en de nieuwe materniteit officieel openen. Talrijke gasten waren aanwezig: inwoners van Endallah & de naburige dorpen, de staff van Endallah health post, de dorpsraad, Kerkelijke en medische besturen en Kwinten, Barbara & Mieke. Assistant Bishop Deogratius Msanya leidde de viering. Iedereen kon genieten van lekker eten en vele speeches.

2022

Tussen november 2021 en juni 2022 coördineerde Misingi, met de financiële steun van het Zuiderhuis & Endallah Cultural Tours, het waterproject voor Lake Natron Secondary school en de aankoop van 640 handboeken en 24 schoolbanken voor Endallah Primary School.

Maart, april en mei 2022 faciliteerde Misingi de onderzoeksfase van het BabyChecker-project van Delft Imaging in Karatu District. Daan verlaat de vzw.

2019

Op 4 januari 2019 wordt, in het bijzijn van een uitgebreide delegatie van Misingi, MAJI I en II officieel overgedragen aan de gemeenschap. En dat wordt uitgebreid gevierd met een projectbezoek, dans en… speeches! Jan & Marleen verlaten de vzw. Daan voegt zich bij het team. Juli 2019 start Misingi het project ‘Afya’. Tegen maart 2023 wil Misingi het huidige dispensarium in Endallah renoveren en er een nieuwe materniteit aanbouwen. Voor Afya ondersteunde Misingi reeds het dispensarium.

2016

Begin 2016 wordt het dak van twee klaslokalen in Manusay Primary School gerenoveerd. In oktober 2016 gaat het nieuwe groots opgevatte waterproject ‘Maji’ van start. Maji zal tot begin 2019 heel wat middelen en inzet vergen en heeft het ambitieuze doel heel Endallah permanent van water te voorzien. De verwachte kostprijs voor de vzw bedraagt 135.000 euro

2015

Het project in Masabeda, dat de vzw 32.000 euro kostte, wordt tot een goed einde gebracht. Misingi vzw start met het steunen van de vrouwencoöperatieve van Khusumay. Deze coöperatieve van 66 vrouwen -de zogenaamde ‘kiezelvrouwen’- kloppen grote stenen handmatig tot kiezels. De kiezels worden verkocht aan lokale bouwbedrijven en leveren de leden van de coöperatieve een inkomen op. Op die manier kunnen ze een zelfstandig leven uitbouwen.

Misingi brengt de samenwerking tussen de hogeschool Thomas More en Karatu Health Training Istitute tot stand. Jaarlijks lopen Vlaamse studenten verpleeg- en vroedkunde stage in Karatu Lutheran Hospital en naburige healthcenters. Misingi zal deze stages blijven faciliteren.

Kristof en Kathleen worden actief lid van Misingi vzw en met z’n allen wordt een visie en missietekst uitgewerkt en worden de krijtlijnen van de werking van de vzw uitgezet. Ruud maakt een nieuwe website. Vincent zal deze onderhouden.

2014

Jan en Marleen, die na een bezoek aan Endallah, beslisten dat ze de plaatsing van een waterpomp op zonne-energie willen realiseren, vervoegen de bende. Ook Mieke vervolledigt het team. In oktober 2014 wordt de feitelijke vereniging omgevormd tot Misingi vzw en start het Masabeda Solar Pump Project. Ook Endallah Primary School krijgt een grondige opfrisbeurt (schilderwerken en nieuwe ramen).

2012-2014

Barbara, Steven en Roger doen als feitelijke vereniging voort en krijgen het gezelschap van Vincent. Ze stichten het studiebeurzenfonds van Endallah en het studiebeurzenfonds van Engare Sero. Ook de kleuterschool van Engare Sero wordt gebouwd en handwaterpompen worden geplaatst.

2011

Het werk van Endallah vzw zit er nu echt op. Burgemeester Petro Y. Saidi en John komen naar België om de vzw en de sponsors te bedanken voor hun jarenlange inzet. De vzw die de bouw van Endallah Secondary School tot doel had, wordt ontbonden en de meeste vzw-leden ‘gaan op rust’. Het project kostte de vzw in totaal 300.000 euro.

2010

De school is zo goed als klaar en wordt in aanwezigheid van de Belgische ambassadeur officieel overgedragen aan de gemeenschap. De laatste loodjes wegen het zwaarst.

2004 – 2010

Jaar na jaar wordt noest verder gebouwd aan de school. De bouwwerken in Tanzania gaan gepaard met intensieve fondsenwerving in Vlaanderen. ‘Vrienden van Endallah’ wordt een heuse vzw en krijgt haar eigen projectrekening bij de Koning Boudewijnstichting. In recordtempo wordt een school voor 500 tot 600 leerlingen uit de grond gestampt, inclusief 3 labo’s, 10 leraarshuisjes, 3 slaapzalen een administratief blok, een ingerichte computerklas een eetzaal met keuken en voorraadkamer die tot op heden het grootste en hoogste gebouw in de wijde omtrek is. In 2009 wordt met steun van De Kruin vzw ook de kleuterklas van Masabeda gebouwd.

2004

Nadat John aan verschillende reizigers heeft gevraagd om Endallah te helpen met de bouw van een middelbare school, slaan deze reizigers de handen in mekaar en richten de feitelijke vereniging ‘Vrienden van Endallah’ op. De gelegenheidscoalitie onder leiding van Luk Vanmol vliegt er onmiddellijk in en start met een project dat hen de komende 7 jaar zoet zal houden: de bouw van Endallah Secondary School.

2001 – 2003

Barbara en Steven belandden via via in Endallah, een klein dorpje van 5500 inwoners op de rand van Lake Manyara National Park, waar ze logeren bij John Lucian Mahu. John ontvangt sporadisch Belgische gasten. Die ‘eer’ heeft hij te danken aan het feit dat hij gedurende vele jaren als mecanicien aan de slag was op de missiepost van pater Bolle uit Schiplaken. Endallah, een dorp zonder elektriciteit en stromend water is genoemd naar de meestal droge rivier Endallah die dwars door het dorp richting Lake Manyara loopt. In deze periode reizen niet alleen Barbara en Steven, maar ook Roger nog verschillende malen naar Endallah. Ze realiseren er miniprojectjes en verkennen het prachtige land.

‘Misingi werd in oktober 2014 een vereniging zonder winstoogmerk (Statuten). Sinsdien gaan we door het leven als ‘Misingi vzw’. De organisatie kent niettemin een lange voorgeschiedenis…