Water

Februari 2019 rondde Misingi het 3-jaren project Maji af. Via 18 distributiepunten krijgen de 7000 inwoners van Endallah en Shangit nu permanent vlot en toegankelijk water.

Andere gerealiseerde projecten: de  waterpomp op zonne-energie in Masabeda en de handpompen in Endallah en Khusomay.