Water

Tussen november 2021 en juni 2022 coördineerde Misingi, met de financiële steun van het Zuiderhuis & Endallah Cultural Tours, het waterproject voor Lake Natron Secondary school.

Februari 2019 rondde Misingi het 3-jarenproject Maji af. Via 18 distributiepunten krijgen de 7000 inwoners van Endallah en Shangit nu permanent vlot en toegankelijk water. Andere gerealiseerde projecten: de waterpomp op zonne-energie in Masabeda en de handpompen in Endallah en Khusumay