Gezondheid

Juli 2019 startte Misingi het medisch project Afya. Tegen eind 2021 wil het Endallah Dispensary renoveren en het uitbreiden met een ingerichte materniteit en apotheek. Voor Afya ondersteunde Misingi reeds het dispensarium.

July 2019, Misingi started the medical project Afya. By the end of 2021, it wants to renovate Endallah Dispensary and expand it with a completed maternity and pharmacy.

Sinds 2015 faciliteert Misingi de buitenlandse stages voor de studenten verpleeg- en vroedkunde van de Thomas More hogeschool.